İltihap Hücreleri

0
32
views

İltihap hücreleri konusundan bahsetmeden önce iltihap tanımını yapmak gerekir. Vücudumuz iç ve dış etkenlerin baskısı altındadır. Vücudumuz bu tür etkenlere karşı artık direnemediği sırada zarar görmeye başlar. Bu zarara neden olan etkenlerin dokuda oluşturduğu tepkiye iltihap denir. İltihap aynı zamanda yangı olarak da anılmaktadır. İltihabın tedavisinde üç türlü yol izlenebilir. Bu yollardan bir tanesi iltihabı yerinde eritmektir. Diğer bir yöntem ise etrafını sağlam dokularla çevirerek diğer dokulara bulaşmasını önlemek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir tanesi de vücuttan dışarı atılması yoluyla sağlanmaktadır.

İltihap hücreleri nelerdir?  Bilindiği üzere vücudumuzda mikroplara veya zararlı organizmalar karşı savunma yapan hücrelerimiz akyuvarlardır. Bunlardan en önemli olanlarından bir tanesi hiç şüphesiz nötrofil poliformlardır. Bunu takip eden makrofajlar, lenfositler ve plazma hücreleri yine savunma yapan hücrelerdendir. Hepsinin kendine has bir savunma şekli bulunmaktadır.

Nötrofil poliformlar eritici etkisi olan maddeler salgılayarak ya da yutup sindirerek hastalığa veya iltihaba karşı koymaya çalışmaktadırlar.  Lenfositler ise zehirlerini onları etkisiz hale getirmek için kullanırlar. Makrofajlar canlı etkenlere karşı onları yutup sindirme yöntemiyle koruma yapmaktadırlar. Plazma hücreleri ise bağışıklı sağlayan serumlar üretmekle görevli olan hücrelerdir.

İltihap

İltihabi hücrelerin belli çeşitleri vardır. Bunlardan biri akut iltihap hücreleri, bir diğeri ise kronik iltihap hücreleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Seröz iltihap da bunlardan birisidir. Seröz iltihap iltihabın en hafif biçimi olarak bilinmektedir. Kısa sürede başlayıp ve yine kısa bir süre içerisinde iyileşen, tedaviye olumlu yanıt veren iltihaba akut iltihap denir. Akut iltihapta ki alınan zararlar ortadan tamamıyla kaldırılamamışsa iltihap kronik iltihap adını alır. Kronik iltihapta ilk adımda görülen iki çeşit hücre vardır. Bunlar lenfositler ve plazma hücreleridir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here